Duomenis renkami internetinei prekybai, tokie kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, gyvenamasis adresas, saugojami iki užsakymo įvykdymo arba iki registracijos panaikinimo.

Visi kliento nurodyti ir gauti asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Duomenų valdytojas užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant kliento sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais.

Kliento teisės:

– teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;

– teisę reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis.

 Kilus klausimams apie jūsų pateiktų duomenų apsaugą kreiptis tel. +370 675 07247 arba el. paštu: decoro@decoro.lt

Bendrovės vadovas turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti ir (ar) papildyti šią politiką. Pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

Pasikeitimai bus atnaujinti mūsų svetainėje, asmens duomenų saugojimo politikoje.

Visi nesutarimai, kilę dėl šios politikos vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.